ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ   ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   hrima.gr   insuranceworld.gr   English

 

  ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
CEO & CSR
 MONEY CONFERENCE 2010Dr. Wayne Visser,
Καθηγητής,
Ιδρυτής &
Διευθύνων Σύμβουλος,
CSR International


John Elkington
Ιδρυτής SustainAbility/
Ιδρυτής, Εκτελεστικός Διευθυντής,
Volans / Μέλος του
Συμβουλίου,
Global Reporting
Initiative (GRI)


Nikolai Peitersen,
Ιδρυτής,
Ethical Economy


Δημήτρης
 Μαύρος,
 
Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ., Όμιλος PRC Group / Πρόεδρος Δ.Σ., Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ
 
 

Στόχο του CEO & CSR Money Conference 2010 αποτελεί η εισαγωγή του διακεκριμένου κοινού του συνεδρίου στον όρο CSR 2.0 και η εξοικείωση του με αυτόν. Ο όρος CSR 2.0 δημιουργήθηκε για να περιγράψει την ανάγκη της προσαρμογής του μοντέλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και την αναπόφευκτη εξέλιξη του σε μια συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία. Συγκρίνει δε τη μετάβαση από την παλαιότερη αντίληψη της ΕΚΕ (CSR 1.0) στη νέα εποχή (CSR 2.0) με την μετάβαση της τεχνολογίας από Web 1.0 σε Web 2.0 συνδέοντας την κοινή πορεία μεταξύ αυτών. Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αποτελεί μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (social media), τα wiki και τα blog.

Οι επιχειρήσεις στις μέρες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό περνούν μια μεταβατική περίοδο αλλαγών όπου επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους ως μέρος του γενικότερου κοινωνικού συνόλου. Το ως το τώρα μοντέλο της ΕΚΕ όπως είχε γίνει αντιληπτό και εφαρμοστεί έχει αρχίσει ιδίως στις ΗΠΑ (τάση που έχει έρθει και στην Ευρώπη) να μετακινείται πέρα την κλασική προσέγγιση της φιλανθρωπίας και του εργαλείου των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ, προς ένα περισσότερο διαδραστικό μοντέλο που επικεντρώνεται στη σχέση με τους συμμετόχους (stakeholders) της επιχείρησης. Το πεδίο επομένως που ως τώρα αναφερόταν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την αειφορία και την επιχειρηματική ηθική υποδέχεται μια νέα εποχή όσον αφορά στη σχέση επιχείρησης-κοινωνίας.

Το βασικό μήνυμα του μοντέλου του CSR 2.0 είναι ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη χρήζει προσαρμογής και αυτό που χρειάζεται και στο οποίο σιγά-σιγά γινόμαστε μάρτυρες είναι η μετάβαση προς μια περισσότερο ευφυή και εξελιγμένη μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία μετονομάζεται πλέον σε Εταιρική Αειφορία και Υπευθυνότητα και χρησιμοποιεί τη δύναμη των συνεργαζόμενων δικτύων προκειμένου να μεγεθύνει τις λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, χαρακτηρίζεται δε από τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την επικοινωνία πολλών προς πολλούς.

Αλλαγές της αντίληψης των καταναλωτών, νέα επείγοντα ζητήματα στην κοινωνικό-οικονομική ατζέντα και η επιθυμία των επιχειρήσεων να αποτελέσουν «ηθικούς πολίτες», βοήθησαν στο παρελθόν την ανάπτυξη και εξάπλωση του αρχικού μοντέλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αλλά η εμφάνιση του Web 2.0 αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα μέσα από τον οποίο μια δίχως προηγούμενο εμπλοκή του κοινού θα εξαπλωθεί επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και επιχειρήσεων.

Η εποχή του CSR 2.0 με την ταυτόχρονη εμπλοκή του Web 2.0 βρίσκει το κοινό τεχνολογικά, κοινωνικά και  ψυχολογικά ενδυναμωμένο και ηθικά ενήμερο. Παραδοσιακά οι καταναλωτές έχουν αποτελέσει σ? ένα μεγάλο βαθμό μία ανοργάνωτη και μη δομημένη ομάδα συμμετόχων (stakeholders) αφημένη στις δικές της καταναλωτικές συνήθειες.  Ο ερχομός του Web 2.0 έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές σ? αυτό. Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι, αποφασιστικοί, περισσότερο συνηθισμένοι στο να ακούγεται η γνώμη τους και πλέον μέσω των δυνατοτήτων του νέας γενιά διαδικτύου έχουν ένα εν δυνάμει κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Ακόμα και περισσότερο απομακρυσμένες ή ακόμα και περιθωριοποιημένες φωνές βρίσκουν βήμα και κοινό.

Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση οφείλει για τη βιωσιμότητα της να μην παραβλέψει αυτή τη μεταστροφή και την ανάγκη για επαναπροσέγγιση του μοντέλου ΕΚΕ που εφαρμόζει. ?λλωστε ποτέ πριν δεν είχε ο επιχειρηματικός κόσμος και τα στελέχη πρόσβαση σε τόση πολυφωνία η οποία αν χρησιμοποιηθεί δημιουργικά μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα επικερδή αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να πειστεί κανείς ότι οι ετήσιοι απολογισμοί ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εκείνοι που τελικά διαμορφώνουν την αντίληψη των καταναλωτών αλλά και των λοιπών συμμετόχων προς μια επιχείρηση. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μετόχων,  του ανταγωνισμού, των συμβούλων, των εταιρειών επικοινωνίας και των επενδυτών.  Η αντίληψη του ευρύτερου κοινού όμως διαμορφώνεται από περισσότερο σύνθετους παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν την αλληλεπίδραση με την επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τον τρόπο που επιλέγει να προβληθεί και πολλά ακόμα. Και εφόσον είναι συνήθως το ευρύ κοινό του οποίου οι καταναλωτικές συνήθειες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην κερδοφορία ή μη μιας επιχείρησης, το κοινό αυτό επιθυμεί να εισακούγεται από τις εταιρείες τουλάχιστον τόσο όσο και ο ειδικός σύμβουλος που η εταιρεία χρησιμοποιεί ή όσο μια ΜΚΟ που μέσα από πίεση επιδιώκει την επιτυχία της δικής της ατζέντας. 


 

Διαφορές μεταξύ του μοντέλου του CSR 1.0 και του CSR 2.0
CSR 1.0
CSR 2.0
Ένα όχημα για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν σχέσεις με την κοινωνία, να διοχετεύσουν τη φιλανθρωπική τους διάθεσή και να διαχειριστούν την εταιρική τους εικόνα.
Ορίζεται μέσα από «παγκόσμια αγαθά», «καινοτόμες συνεργασίες» και «ουσιαστική εμπλοκή των συμμετόχων»
Παρ? ότι δεν ξεκίνησε έτσι τελικά διευκολύνει περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να ξοδέψουν για την εικόνα τους.
Οι μηχανισμοί του περιλαμβάνουν ποικίλα πάνελς συμμετόχων, διαφάνεια στις αναφορές που θα συμβαίνουν σε πραγματικούς χρόνους και ένα νέο κύμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ακολούθησε γρήγορα το δρόμο του «ένα μέγεθος για όλους» μέσω προτύπων, κωδίκων και οδηγιών προκειμένου να διαμορφώσει συγκεκριμένη προσφορά.
Αναγνωρίζει μια στροφή σε αποσυγκεντρώμενη δύναμη: Αλλαγή στην κλίμακα από λίγα και μεγάλα σε πολλά και μικρότερα και αλλαγή στην εφαρμογή από μοναδικό και αποκλειστικό σε πολλαπλά και μοιραζόμενα.

 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2010
GOLD ΧΟΡΗΓΟΣ
 

 
SILVER ΧΟΡΗΓΟΙ
 

 
ΒΡΟΝΖΕ ΧΟΡΗΓΟΣ
 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 
 
 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ

http://www.agii.gr/

http://www.eneiset.gr
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ


 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ
 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 
 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  

  
 

 

  © Copyright 2009 Money Confrences. All rights reserved. Created by http://www.hellassites.gr HellasSites