ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ   ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   hrima.gr   insuranceworld.gr   English

   
PHARMA & HEALTH

 CONFERENCE 2013


 Jeroen Commissaris
President & Managing Director, Astrazeneca


Roberto Greco
General Manager, GlaxoSmithkline


Matyas Lakatos
General Manager, Amgen Hellas


Karim Mikhail
Vice-President and Managing Director, Cyprus, Malta, Merck Sharp & Dohme (MSD) Greece, , ,


.
bbVie Pharmaceuticals SA & . ..,& Merck Hellas ..


.
, General Electric HealthCare, Southeastern Europe


.
, , ()


, 1  , IMS Hellas, ()


.  
  ,,,, , ,
,
,
  ,
Draeger Hellas S.A.


.
& , , , ,, & ,, Manpower Professional Director, ManpowerGroup


 
 

 
 
 

 

   
  .

.:  (), , (), CEO, Ethos Media,   , ()  .


--------------------------------------------------------------

   
  .

  .

..: (), , (), . , ,   , ()  
--------------------------------------------------------------

   
  .
--------------------------------------------------------------

   
: . , CEO, Ethos Media S.A.
--------------------------------------------------------------

   
: . , ,
--------------------------------------------------------------

   
: . , ,
--------------------------------------------------------------

   
: . , bbVie Pharmaceuticals SA & & . ..,
--------------------------------------------------------------

   
Panel I:
( ): . , , , . , , , , , . , bbVie Pharmaceuticals SA & & . .., , . , , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
Panel I:
: .
, bbVie Pharmaceuticals SA & & . ..,
--------------------------------------------------------------

   
Panel I:
: .
, ,
--------------------------------------------------------------

   
Panel I:
: .
, , , ,
--------------------------------------------------------------

   
: . , ,
:  - ( & )
--------------------------------------------------------------

   
: . , , ()
: :
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
( ): , , (), . , , , (), . , , & , , . , & , Merck A.E., . , , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
: .
, , , ()
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
: .
, , & ,
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
:
, , ()
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
: .
, & , Merck A.E.
--------------------------------------------------------------

   
Panel II:
: .
, , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
: . , , ()
:
--------------------------------------------------------------

   
: . , , IMS Hellas
: ... :
--------------------------------------------------------------

   
Panel III: H : , &
( ): . , , IMS Hellas, . , , , (), . , , , (), . , , , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
Panel III: H : , &
: .
, , , ()
--------------------------------------------------------------

   
Panel III: H : , &
: .
, , IMS Hellas
--------------------------------------------------------------

   
Panel III: H : , &
. , , , ()
--------------------------------------------------------------

   
: . , CEO, scomm & ID-GC Founder
--------------------------------------------------------------

   
: Mr. Karim Mikhail, Vice-President and Managing Director, MSD Greece, Cyprus, Malta
: The Pharmaceutical Industry's contribution to Health and Growth - Changing our perspective
--------------------------------------------------------------

   
Panel IV: Building the future of healthcare in Greece: The European perspective
( ): Mr. Karim Mikhail, Vice-President and Managing Director, MSD Greece, Cyprus, Malta, Mr. Roberto Greco, Vice President & Managing Director, GlaxoSmithKline, Mr. Matyas Lakatos, General Manager, Amgen Hellas, Mr. Jeroen Commissaris, President & Managing Director, Astrazeneca, . , , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
Panel IV: Building the future of healthcare in Greece: The European perspective
: Mr. Karim Mikhail,
Vice-President and Managing Director, MSD Greece, Cyprus, Malta
--------------------------------------------------------------

   
Panel IV: Building the future of healthcare in Greece: The European perspective
: Mr. Matyas Lakatos
, General Manager, Amgen Hellas
--------------------------------------------------------------

   
Panel IV: Building the future of healthcare in Greece: The European perspective
: Mr. Jeroen Commissaris
, President & Managing Director, Astrazeneca
--------------------------------------------------------------

   
Panel IV: Building the future of healthcare in Greece: The European perspective
: Mr. Roberto Greco
, Vice President & Managing Director, GlaxoSmithKline
--------------------------------------------------------------

   
: . , Manpower Professional Director, ManpowerGroup
: Accelerating Sales Performance through People
--------------------------------------------------------------

   
: . ,  -
--------------------------------------------------------------

   
: . , ,
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
( ): . , ? , . , , 1 , . , , (), . , , Draeger Hellas A.E., . , , GE Healthcare , . , , , , , . , , Pharma & Health Business
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
, , 1
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
, , Draeger Hellas A.E.
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
, , , ,
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
, , ()
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
, , GE Healthcare
--------------------------------------------------------------

   
Panel V: ջ
: .
,  -
--------------------------------------------------------------

   

--------------------------------------------------------------

   

 
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2013
SPONSORS
GOLD SPONSOR


 
PANEL SPONSORS
 
SILVER SPONSORS


 
BRONZE SPONSORS
 
DISTINGUISHED PART/TIONS
 
CORPORATE PART/TIONS
 
UNDER THE AUSPICES OF
 

 
PRINT SPONSOR


 
COMMUNICATION PARTNER


 
COMMUNICATION SPONSORS


 

 

  Copyright 2009 Money Confrences. All rights reserved. Created by http://www.hellassites.gr HellasSites